Opći uvjeti izlaganja na 3. Međunarodnom festivalu pršuta - Drniš 2016.

Organizator 3. Međunarodnog festivala pršuta - Drniš je Grad Drniš u suorganizaciji sa Šibensko- kninskom županijom, Udrugom proizvođača drniškog pršuta i Hrvatskom gospodarskom komorom.

 1. Opći uvjeti izlaganja primjenjuju se jednako na sve izlagače.
 2. Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe koje su uredno popunile te svojim potpisom i pečatom ovjerile Prijavu.
 3. Prijave za sudjelovanje primaju se do 18. kolovoza 2016. godine
 4. Prijave pristigle nakon 18. kolovoza 2016. godine neće se unositi u katalog.
 5. Prijava je istodobno i Ugovor, te potpisom od strane izlagača, obvezuje obje strane na ispunjenje uvjeta izlaganja.
 6. Tehnički dio pripreme izložbenog prostora (štandova) završit će 1. rujna 2016. godine do 12:00 sati.
 7. Izlagač može započeti s radom na uređenju svog izložbenog prostora (štanda) 1. rujna 2016. godine od 12:00 sati.
 8. Izlagač je dužan najkasnije do 9:00 sati, 2. rujna 2016. godine opremiti štand svojim izložbenim sadržajem. Službeno otvaranje sajma je 2. rujna 2016. godine u 10:30 sati.
 9. Organizator osigurava zaštitarsku službu tijekom trajanja sajma. Organizator nije odgovoran za štetu, gubitke ili otuđenje izlagačevog vlasništva tijekom radnog vremena sajma.
 10. Organizatori su predvidjeli nagrade i priznanja za najuspješnije izlagače i izloške. Nagrađivat će se samo upisani u katalog sajma i naznačeni u prijavama.
 11. Izlagači koji žele da se njihovi uzorci ocjenjuju trebaju dostaviti uzorke na ocjenjivanje u srijedu 31. kolovoza 2016. godine od 7:00-10:00 sati.
 12. Neposrednu prodaju na sajmu izlagač će obaviti u skladu s važećim propisima i ukoliko je za istu registriran.
 13. Za održavanje čistoće između štandova brine organizator, a izložbeni prostor održava sam izlagač.
 14. Izlagač se obvezuje da će svoju opremu i izložbene predmete osigurati od oštećenja, uništenja, loma, požara, provale, krađe, u slučaju elementarne nepogode ili više sile kod osiguravajućeg društva. Poštovati će propise o protupožarnoj sigurnosti, o svom trošku će održavati izložbeno-prodajni prostor i u radnom vremenu biti prisutan u svom prostoru. Izlagač se obvezuje da će po završetku Međunarodnog festivala pršuta organizatoru predati prostor i opremu u stanju u kakvom ih je i preuzeo, te da će svaku proizvedenu štetu podmiriti.
 15. Eventualne sporove izlagača i organizatora, stranke će rješavati dogovorno, a u slučaju spora nadležan je sud u Šibeniku.

Organizator

Grad Drniš

PRILOŽENI DOKUMENTI:
Br. Opis datoteke Tip Veličina Preuzimanje
1. OPĆI UVJETI IZLAGANJA 234 KB

Želite znati više?

Grad Drniš

Udruga proizvođača drniškog pršuta

Međunarodni festival pršuta

Šibensko-kninska županija

Turistička zajednica Grada Drniša

Hrvatska gospodarska komora